.

Formativní hodnocení a sebehodnocení dětí

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jak často vedete děti k hodnocení vlastních pokroků ve vzdělávání?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
2

Jaké formy a metody používáte při formativním hodnocení dětí?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
3

Používáte portfolio dítěte k hodnocení jeho vlastních pokroků ve vzdělávání?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
4

Napište, jakým způsobem používáte portfolio dítěte při vzdělávání?

5

Jak využíváte při vzdělávání mentální mapy a údaje o aktuálních prekonceptech dětí k danému tématu?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
6

Jakou formou vedete diagnostické záznamy o dětech?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
7

Jak uvedené záznamy o dětech používáte v praxi?

8

Seznamujete děti s cílovými kategoriemi jejich vzdělávání?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
9

Jakou formou poskytujete dětem zpětnou vazbu o jejich úspěšnosti?

10

Jaké jsou vaše návrhy na koncepční změny v oblasti pedagogické diagnostiky a formativního hodnocení dětí?