Powered by

ARABCO 2019 (Analýza rizík a aktualizácia katalógu aktív)

Predmetom zákazky Ministerstva financií SR je Analýza rizík a aktualizácia katalógu aktív a Plánovanie kontinuity činností (Business Continuity Management) (ARABCO 2019). Na základe tejto zákazky Vám v rámci prípravných trhových konzultácií zasialame nasledovný dotazník, ktorý obsahuje formou otázok jednotlivé časti zákazky (opis zákazky). Na základe Vašej odpovede poskytnete Ministerstvu financií SR informáciu o možnosti zabezpečenia danej požiadavky.

Spustiť dotazník