.

Feedback op leiderschap

Hoi, alvast bedankt voor je tijd om feedback te geven op mijn leiderschap. Het invullen van deze enquête duurt niet langer dan 5 minuten.

Beveiligd
Feedback op leiderschap

Wie ben ik en wat kan ik? 

Mijn leiderschapsstijl kenmerkt zich door een sterke nadruk op teamwerk en gezamenlijke probleemoplossing. Ik beschrijf mijzelf als een 'teamspelende binnenbrandblusser', wat betekent dat ik vaak ad hoc reageer om problemen aan te pakken. Mijn vermogen om anderen te inspireren, enthousiastmeren en mee te krijgen is een kernkwaliteit. Mijn stijl is coachend van aard; ik wil eerder iemand iets leren te doen, dan simpelweg iemand delegeren iets te doen, hoewel ik met het laatsgenoemde wel vaker aan het experimenteren ben als de tijdsdruk hoog is. Ik heb een goed ontwikkeld empathisch vermogen en kan goed luisteren naar mijn collega’s. Ook heb ik een sterk oplossingsvermogen en wil ik samen, dan wel alleen, werken aan het resultaat. 


Valkuilen 

Een belangrijke valkuil is mijn neiging om brandjes te blussen in plaats van proactief te plannen en te delegeren. Hoewel mijn ad hoc aanpak effectief kan zijn in crisissituaties, kan het leiden tot een gebrek aan structuur en langetermijnvisie als ik hier niet de focus op leg. Het produceren van overzichtlijsten en benodigde data heeft van nature niet mijn voorkeur en het is mijn valkuil om mij af te laten leiden door de ad hoc klussen. 


Eigenschappen als leider 

Wanneer collega’s met mij samenwerken in mijn rol als leider, zullen ze merken dat ik sterk gericht ben op inclusie en samenwerking. Ik zoek actief naar samenhang en verbinding binnen het team en probeer ervoor te zorgen dat niemand buitengesloten wordt. Mijn enthousiasme voor de werkvorm Deep Democracy tijdens de module van Ontwikkelingsgericht leiderschap reflecteert mijn wens om ook de minderheidsstemmen te horen en te integreren in het besluitvormingsproces. Ik denk dat we hiermee meer draagvlak kunnen krijgen zodat het einddoel een stevige basis heeft. 


Ontdekkingen en bewustwording 

Ik heb ontdekt dat mijn natuurlijke neiging om een stap terug te doen en anderen te ondersteunen, zowel een kracht als een valkuil kan zijn. Ik ben gedurende dit jaar bewust geworden van het belang van delegeren, het kaderen van mijn grenzen en het creëren van een strakke organisatie en planning. Dit bewustzijn komt voort uit mijn ervaring dat ad hoc werk soms noodzakelijk is, maar niet altijd de meest effectieve benadering is voor langetermijndoelen. 


Toekomstige ontwikkelingsdoelen 

De komende periode wil ik mij richten op het verder ontwikkelen van mijn delegeringsvaardigheden en het verbeteren van mijn organisatie- en planningsvaardigheden. Ik wil leren hoe ik een team niet alleen kan motiveren, maar ook effectief kan laten samenwerken zonder dat ík altijd als centrale probleemoplosser moet optreden. De opleiding heeft hier al tools voor aangeboden, maar ik wil dit op termijn meer implementeren in mijn leiderschap. 

1

Lees s.v.p. de tekst hierboven. In hoeverre herken jij mij in mijn zelfreflectie als leider?

2

Wat vind je mijn sterkste eigenschap als leider?

3

In welke situaties zie je mij het meest effectief werken?

4

Welke eigenschappen vallen je het meest op wanneer je met mij samenwerkt?

5

Waar merk je dat ik moeite mee heb in mijn rol als leider?

6

Wat zijn volgens jou mijn grootste valkuilen als leider?

7

Welke vragen of uitdagingen denk je dat ik zou moeten onderzoeken om mijn leiderschap te verbeteren?

Dank voor het invullen van je feedback!

Jörgen