Zjistit informovanost žáků středních škol o sexuálně přenosných onemocněních.

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.


Vážení respondenti,


jmenuji se Lenka Ondrášová a jsem studentkou Vysoké školy zdravotnické v Praze. Ráda bych Vás oslovila s prosbou o účast na dotazníkovém šetření, které je součástí mé bakalářské práce. Tématem mé práce je informovanost středoškolských studentů o sexuálně přenosných chorobách – jejich prevenci, výskytu a možnostech léčby.

Vaše odpovědi jsou pro mě velmi cenné a zcela anonymní. Informace získané z tohoto dotazníku budou použity výhradně pro účely mé bakalářské práce. Vyplnění dotazníku by Vám nemělo zabrat více než 10–15 minut. V dotazníku je vždy správná jen jedna odpověď.

Děkuji Vám za čas a ochotu podílet se na tomto průzkumu. Vaše spolupráce je pro mě a pro průzkum v oblasti veřejného zdraví velmi důležitá.Spustit dotazník teď