Nynější podoba a využití krajiny Rosicko-Oslavanska

Dobrý den,

jsem studentkou Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně a zpracovávám bakalářskou práci na téma Změny krajiny v Rosicko-oslavanské pánvi spojené s těžbou černého uhlí. Prosím o vyplnění krátkého anonymního dotazníku zaměřeného na nynější podobu a využití krajiny Rosicko-Oslavanska (především na území obcí Oslavany, Zbýšov, Babice a Zastávka). Zaznamenané odpovědi použiji ve své bakalářské práci.

Děkuji.

S tvrzením "Těžební minulost Rosicko-Oslavanska pozměnila vzhled zdejší krajiny"
Povinná odpověď

Co podle Vás nejvýrazněji připomíná těžební minulost v obcích Rosicko-Oslavanska?
Povinná odpověď

Zachovat bývalé těžební věže jako připomínku hornické minulosti je podle Vašeho názoru:
Povinná odpověď

Odvaly důlního materiálu (haldy) v obcích Rosicko-Oslavanska podle Vašeho názoru:
Povinná odpověď

Které z následujících tvrzení je nebližší Vašemu názoru na odtěžování odvalů (hald) pro výrobu kameniv a stavebních materiálů?
Povinná odpověď

Jak vnímáte vybudování fotovoltaických (slunečních) elektráren v blízkosti elektrárenské haldy v Oslavanech a dolu Jindřich II ve Zbýšově?
Povinná odpověď

Současné využití areálu bývalých dolů jako průmyslových prostor je podle Vás:
Povinná odpověď

S nynějším vzhledem krajiny na Rosicko-Oslavansku
Povinná odpověď

Existují podle Vás na Rosicko-Oslavansku problematicky využívané části krajiny?
Povinná odpověď

Pokud podle Vás jsou určité části krajiny problematicky využívané, uveďte prosím, které to jsou:

Zbývá 1500 znaků

Pomáhá podle Vás provoz muzeí hornictví v obcích, muzea průmyslových železnic nebo zábavního parku Permonium k rozvoji cestovního ruchu
Povinná odpověď

Navštívil/a jste muzeum hornictví v některé z obcí Rosicko-Oslavanska?
Povinná odpověď

Ve které z uvedených obcí žijete?
Povinná odpověď

Věk:
Povinná odpověď

Zbývá 20 znaků

Pohlaví:
Povinná odpověď

Vzdělání:
Povinná odpověď