.

Tábor 2024

Milované ženy,

Velice si vážíme Vašeho zájmu o náš letní tábor zaměřený na šamanismus a práci s elementy. Abychom Vám mohly poskytnout co nejlepší a nebezpečnější zážitek, připravily jsme pro Vás tento dotazník. Vaše odpovědi nám pomohou lépe porozumět Vašim potřebám, očekáváním a zdravotnímu stavu.

Prosíme Vás, abyste odpověděly co nejupřímněji a nejpodrobněji. Veškeré informace, které nám sdělíte, budou považovány za důvěrné a budou sloužit pouze k tomu, abychom Vám mohly nabídnout co nejvíce podpory a péče během celého letního tábora.

Děkujeme Vám za Vaši otevřenost a důvěru. Těšíme se na společné setkání a práci na Vaší vnitřní síle a harmonii.

S Láskou, Lucie

Zabezpečeno
1

Vaše celé jméno a věk

2

Máte nějaké omezení ve stravě? Uveďte prosím pouze alergie, či omezení.

3

Máte nějaké zdravotní problémy, o kterých bychom měly vědět? Pokud ano, prosím specifikujte

4

Berete pravidelně nějaké léky? Pokud ano, jaké?

5

Byla jste někdy hospitalizována kvůli psychice? Pokud ano, prosím popište důvod a rok

6

Máte nějaké alergie? Pokud ano, na co?

7

Máte zkušenost s meditací nebo jinými formami duchovní praxe? Pokud ano, jaké a jak dlouho?

8

Zúčastnila jste se už někdy workshopu nebo semináře zaměřeného na šamanismus či práci s elementy? Pokud ano, popište své zkušenosti

9

Co Vás motivovalo na přihlášení na náš tábor?

10

Setkala jste se někdy s prací se stíny ve svém osobním růstu nebo terapii? Pokud ano, jaká byla Vaše zkušenost?

11

Jaké jsou Vaše hlavní obavy nebo strachy týkající se tohoto letního táboru? Jsou-li nějaké :)

12

Jakým způsobem se staráte o svou emoční a psychickou pohodu?

13

Jakým způsobem prožíváte a zvládáte stres?

14

Máte nějaké konkrétní cíle nebo záměry, kterých byste chtěla během letního tábora dosáhnout?

15

Jak byste popsala své dětství? Jaké byly Vaše vztahy s rodinou a přáteli? Pamatujete si na své dětství? Od kolika let?

16

Byla jste někdy sexuálně či psychicky zneužívána, nebo jste si vědoma nějakého jiného traumatu, který Vás ve Vašem životě ovlivnil?

17

Jak hodnotíte svou sebehodnotu a sebevědomí? Cítíte, že máte nějaké oblasti, ve kterých byste chtěla zlepšit své sebevědomí?

18

Je něco dalšího, co byste chtěla, abychom o Vás věděly před začátkem letního tábora?