Powered by

Dotazník kompostéry do domácností zdarma

Obec Šardice má záměr požádat přes Mikroregion Hovoransko o dotaci na nákup domácích kompostérů pro občany naší obce. Účelem této akce je snížení produkce směsného komunálního odpadu a snížení finančních nákladů na svoz biopopelnic. V případě, že bude naše žádost o dotaci schválena, budou kompostéry zapůjčeny do domácností zdarma.

Aby mohla být žádost obce o dotaci na pořízení kompostérů zpracována, je zapotřebí nejprve zjistit, jaký bude o kompostéry zájem. K tomu slouží dotazník, který právě čtete. Proto žádáme všechny, kdo budou mít zájem o kompostér zdarma, aby včas odpověděli na otázku v tomto dotazníku. Pozdější požadavky nebude možné uspokojit.

V případě nepřidělení dotace nebude projekt realizován.

Vyplněný dotazník můžete doručit pokud možno obratem, nejpozději do 4. října 2019 na Obecní úřad Šardice nebo zaslat e-mailem na adresu: podatelna@sardice.cz,, případně vyplnit ONLINE na webu obce: www.sardice.cz pod odkazem DOTAZNÍKY.

Cílem projektu je: snížit náklady na sběr a svoz komunálního odpadu (až 60% komunálního odpadu z domácností tvoří biologicky rozložitelný odpad, který je možné kompostovat), chránit životní prostředí v obci - podpora ekologických řešení, které jsou ekonomicky výhodné.

Co je to Kompostování?

Kompostovaní je přírodní proces, při kterém dochází k proměně biologických odpadů působením mikroorganismů, vody a kyslíku na huminové látky. Zralý kompost je možno použít na zvýšení úrodnosti půdy na zahradě. Jedná se totiž o 100% přírodní hnojivo

Hnědé popelnice, které byly pořízeny z jiného projektu DSO Severovýchod a jejich svoz budou zachovány!

Spustit dotazník