.

Medicatiekar

Hi! Voor mijn kwaliteitsverbeterplan heb ik een enquête gemaakt over de medicatiekar. Zouden jullie alstublieft een paar minuten vrij willen maken om 7 vragen in te vullen zodat ik de uitkomsten kan verwerken in mijn plan. 

Alvast bedankt :)

Groetjes Joan 

Beveiligd
1

Hoe vaak gebruikt u een medicatiekar bij het delen van medicatie?

Kies één of meer antwoorden
2

Waar staat op uw werkplek de medicatiekar? En vindt u dit een goede plek?

3

In welke mate bent u het eens met de stelling: “Door het gebruiken van een medicatiekar tijdens het delen van de medicijnen worden er minder fouten gemaakt”

o Helemaal mee eens o Eens o Neutraal o Oneens o Helemaal oneens Toelichting:
4

Welke voordelen ervaart u bij het gebruik van de medicatiekar tijdens uw werkzaamheden?

o Minder medicatiefouten o Betere organisatie van medicatie o Tijdsefficiëntie o Betere communicatie tussen collega’s o Andere: Toelichting:
5

Welke uitdagingen of nadelen ervaart u bij het gebruik van de medicatiekar?

o Gebrek aan training o Tijdrovend o Missende deellijst o Technische storingen o Andere: Toelichting:
6

Hoe effectief vindt u de medicatiekar in het verbeteren van de nauwkeurigheid bij het toedienen van medicatie?

o Zeer effectief o Effectief o Neutraal o Niet effectief o Helemaal niet effectief Toelichting:
7

Heeft u nog andere opties om het maken van medicatiefouten te voorkomen?