Distanční studia jako příležitost vzdělávání v sociální práci

Dobrý den,


věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Spustit dotazník teď