Vnímanie virtuálnych mien

Vážený respondent/ka,

som študentom Drevárskej fakulty Technickej Univerzity vo Zvolene. Touto cestou sa na Vás obraciam s prosbou o vyplnenie dotazníka k diplomovej práci, ktorý je zameraný na monitoring vnímania virtuálnych mien na Slovensku. Dotazník je anonymný a zároveň Vás chcem uistiť, že všetky zistené skutočnosti budú slúžiť výlučne len na účely tohto výskumu. Za Vašu ochotu a čas pri vyplnení dotazníka Vám vopred ďakujem.

Spustiť dotazník