.

Analiza potrzeb i potencjału społeczności miasta Radom.

Drogi odbiorco, celem naszej ankiety jest poznanie potrzeb i potencjału społeczności miasta Radom.

Zebrane odpowiedzi wykorzystamy jedynie w celach projektu.

Prosimy o rzetelne wypełnienie naszej ankiety.

Dziękujemy za poświęcony czas!

Wiktoria Załęcka

Weronika Pełka

Zabezpieczony
1

Ile ma Pan/i lat?

Wybierz jedną odpowiedź
2

Proszę podać swoją płeć

Wybierz jedną odpowiedź
3

Z jakich źródeł czerpie Pan/i wiedzę na temat spraw lokalnych w mieście?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
4

Z jakich obszarów funkcjonowania w mieście Radom jest Pan/i zadowolona?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
5

Które z niżej wymienionych problemów w Pana/i opinii najczęściej dotykają mieszkańców w mieście Radom?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
6

Jakie grupy Pani/Pana zdaniem są zagrożone wykluczeniem społecznym na obszarze miasta Radomia?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
7

Które z niżej wymienionych problemów w Pana/i opinii najczęściej dotykają osoby z niepełnosprawnościami i osoby starsze w mieście?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
8

Jakie są Pana/i zdaniem najczęstsze problemy dzieci i młodzieży w mieście?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
9

Czy na terenie miasta Radomia istnieje potrzeba poszerzenia działań związanych z promocją zdrowia (edukacja zdrowotna, profilaktyka, kształtowanie odpowiednich postaw zdrowotnych, promowanie zdrowego stylu życia)?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
10

Proszę ocenić obecny poziom dostępności do opieki psychologicznej/psychiatrycznej/terapeutycznej na terenie miasta Radomia.

11

Czy uważa Pan/i, że ma wpływ na przebieg spraw publicznych w mieście?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
12

W jakich aktywnościach lokalnych brał/a Pan/i udział w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
13

Proszę ocenić obecny poziom dostępności do aktywności kulturalnej w mieście Radom (zajęcia plastyczne, taneczne, muzyczne, wernisaże, kluby czytelników, itp.)

14

Proszę ocenić obecny poziom dostępności w zakresie aktywności sportowej (kluby sportowe, zajęcia sportowe, turnieje, sekcje sportowe, itp.)

15

Proszę ocenić obecny poziom dostępności w zakresie aktywności rekreacyjnej (baseny, place zabaw, parki, siłownie zewnętrzne, itp.)

16

Które z niżej wymienionych obszarów w zakresie usług społecznych powinny być priorytetowo rozwijane i finansowane na terenie miasta Radomia?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
17

Jak ocenia Pan/i ogólne warunki życia w Radomiu w porównaniu do innych okolicznych miast/gmin?

18

Na co według Pana/i władze miasta powinny zwrócić szczególną uwagę, aby zwiększyć satysfakcję z życia mieszkańców Radomia?