Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Předběžný zájem o docházku do MŠ od 25. května

Sběr odpovědí byl ukončen.

Vážení rodiče dětí MŠ Dubné.

před rozhodnutím, zda od 25. května otevřeme mateřskou školu, bychom rádi znali Váš předběžný zájem o umístění svého dítěte do školky v této době.

Upozorňuji, že v této době stále neznáme konkrétní hygienická opatření, která by červnový provoz provázela, a to především ve vztahu ke stravování. Nošení roušek povinné nebude.

Předpokládaná opatření:

Skupiny budou omezeny na 15 dětí, docházka se NEBUDE UMOŽNĚNA DĚTEM RODIČŮ NA MATEŘSKÉ ČI RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ, DĚTEM S OSLABENOU IMUNITOU, DĚTEM SDÍLEJÍCÍM DOMÁCNOST S RIZIKOVOU OSOBOU (věk nad 65 let, chronické onemocnění), NEBUDE MOŽNÉ, ABY DÍTĚ DO ŠKOLKY PŘIVÁDĚLA OSOBA STARŠÍ 65 LET.

Před nástupem bude rodič odevzdávat podepsané čestné prohlášení o zdravotním stavu a o splnění výše uvedených podmínek.

Dále nebude možné spojování tříd, proto bychom potřebovali dopředu vědět, zda budete využívat provoz MŠ od 6.00 do 7.00 a od 15.30 do 16.30.

Je možné, že při vytváření skupin nebude přihlíženo k věku a třídě, kterou dítě běžně navštěvuje.

Děkuji za Váš čas,

Václav Meškan

Mám zájem o umístění dítěte do školky od 25. 5.
Povinná odpověď

Mé dítě/děti navštěvuje/í třídu/y (možnost více odpovědí)
Povinná odpověď

Potřebovali bychom zajistit provoz školky i v době od 6.00 do 7.00
Povinná odpověď

Potřebovali bychom zajistit provoz školky i v době od 15.30 do 16.30.
Povinná odpověď