.

Badanie wpływu specyfiki rynku na zarządzanie komunikacją w przedsiębiorstwie

Szanowny Panie / Szanowna Pani, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.

Zabezpieczony
1

Czy uważasz, że specyfika rynku niemiecko-polskiego wpływa na sposób komunikacji w naszej firmie?

Zaznacz jedną odpowiedź
2

Oceń na skali od 1 do 10, jak bardzo wpływ rynku na naszą komunikację jest istotny.

Oceń skuteczność wpływu rynku na komunikację w firmie
3

Jakie czynniki specyficzne dla rynku niemiecko-polskiego mają największy wpływ na nasze działania komunikacyjne?

Opisz krótko
4

Czy jesteś świadomy/a różnic kulturowych między klientami krajowymi a zagranicznymi? Jeśli tak, jak wpływają one na naszą komunikację?

Zaznacz jedną odpowiedź
5

Jakie kanały komunikacji uważasz za najbardziej efektywne w kontekście rynku niemiecko-polskiego?

Wybierz jedną odpowiedź
6

Czy uważasz, że język jest istotnym czynnikiem wpływającym na efektywność naszej komunikacji na rynku niemiecko-polskim?

Zaznacz jedną odpowiedź
7

Czy nasza firma powinna dostosować strategię komunikacyjną do klientów zagranicznych? Dlaczego?

Opisz krótko swoją opinię
8

Czy uważasz, że adekwatna wiedza o rynku zagranicznym jest ważna dla skutecznej komunikacji?

Zaznacz jedną odpowiedź
9

Jakie problemy/międzynarodowe bariery komunikacyjne napotykasz w kontakcie z klientami zagranicznymi?

Opisz krótko
10

Co można by poprawić lub zmienić w naszej obecnej strategii komunikacyjnej na rynku zagranicznym?

Opisz swoje sugestie