Postoje k práci mladých lidí se zdravotním postižením

Dobrý den,


tento dotazník je určen pracujícím občanům se zdravotním postižením ve věku 18-35 let a je zaměřen na hodnotovou orientaci k oblasti práce. Dotazník je součástí výzkumného šetření v rámci doktorandského studia. Zaručujeme Vám plnou anonymitu a ochranu Vašich osobních údajů.


Účastníkem našeho šetření se může stát jakákoliv osoba se zdravotním postižením (přiznaný stupeň invalidity, průkaz OZP: ZTP, ZTP/P, ZP, osoby zdravotně znevýhodněné, ale také osoby bez přiznaného statusu, které se subjektivně považují za osoby se zdravotním postižením či omezením).Dále je šetření určeno respondentům, kteří nepřesáhli věkovou hranici 35 let a jsou ekonomicky aktivní. Jestliže tyto základní předpoklady splňujete, hledáme právě Vás!


Věnujte nám prosím přibližně deset minut Vášeho času. Nesmírně si toho vážíme a předem Vám děkujeme za Vaši účast.


Nevidomí a jinak znevýhodnění uživatelé výpočetní techniky mohou využít pro vyplnění také odkaz podporující práci pomocí tabulátoru: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__iETyQpURUs3WE9RUkFKT1lQN04zTjEzTzVaQkxaOS4u 


Autor dotazníku:

Tereza Moravová

studentka doktorského studia 

katedra speciální pedagogiky

Pedagogická fakulta Univerty Karlovy v Praze*Otázky číslo 9-15 jsou volně převzaty z výzkumného šetření RABUŠIC, Ladislav, Beatrice E. CHROMKOVÁ MANEA. Hodnoty a postoje v České republice 1991-2017. Brno, Masarykova Univerzita, 2018. ISBN: ISBN 978-80-210-8803-0. 


Spustit dotazník teď