.

Evaluatie lesopdracht

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
Evaluatie lesopdracht Nieuwe Spiritualiteit
1

Welke vormen van intelligentie heb jij ingezet bij de verschillende onderdelen van deze opdracht?

Kijk naar het onderstaande plaatje om de verschillende vormen van te ontwikkelen intelligenties te herkennen
question image
Verdeel 100 punten
Antwoord 1: Interpersoonlijke intelligentie
0
0
100
Antwoord 2: Verbaal Linguïstische Intelligentie
0
0
100
Antwoord 3: Visueel Ruimtelijke Intelligentie
0
0
100
Antwoord 4: Lichamelijke Kinesthetische Intelligentie
0
0
100
Antwoord 5: Intrapersoonlijke Intelligentie (Let op: dat is wat anders dan de eerste)
0
0
100
Antwoord 6: Logisch Mathematische Intelligentie
0
0
100
Antwoord 7: Muzikaal-Ritmische Intelligentie
0
0
100
Antwoord 8: Naturalistische Intelligentie
0
0
100
2

Deze lesopdracht was bedoeld om je te stimuleren in de ontwikkeling van je spirituele intelligentie. Welk onderdeel heeft jou het meest nieuwe inzicht geboden? (zet in volgorde van meest inzichtgevend tot minst inzichtgevend).

Op school is er veel aandacht voor meetbare zaken en cognitieve intelligentie. In de praktijk en het echte leven heb je echter ook zaken als empathie, zelfkennis en uitingen van andere vormen van intelligentie nodig om te excelleren. In deze opdracht kwamen verschillende zaken voorbij om persoonlijke eigenschappen op deze andere fronten van intelligentie te prikkelen.
question image
3

We begonnen met het boek. Wat vind jij van het gebruik van de methode ter introductie?

Kies één of meer antwoorden
4

We gingen door met een stuk stevige theorie. Uit een wetenschappelijke publicatie over het tijd-ruimtelijk bestaan. Kun je in drie antwoorden aangeven wat jij hierover denkt?

Kies één of meer antwoorden
5

In lijn met de theorie heb ik uitgelegd hoe de perceptie van het tijd ruimtelijk bestaan van invloed is op het ik, de samenhang tussen de naaste en het ik en de verhouding van het ik met het universum. Na de intro heb ik in de uitleg op de tien geboden die drie categorieën geduid en jullie gevraagd om daarop te reflecteren.

De tien geboden zijn een fundament in de abrahamitische godsdiensten. Voor sommige vormen ze een rigide kader. Ik heb geprobeerd duidelijk te maken dat je ze kunt zien als een kompas in een wereld met veel mogelijkheden....
6

Leren is een proces. Wat had jij zelf kunnen doen om meer te leren van deze opdracht?

Kies één of meer antwoorden
7

Het persoonlijke waarden onderzoek....

In het orakel van Delphi staat: "ken uzelf"....van oudsher een van de moeilijkste opgaven voor de mens. En toch heel belangrijk.
8

Wat is het belangrijkste leerpunt dat je voor jezelf meeneemt uit de groepsopdracht

De groepsopdracht heeft een inhoudelijke component, maar biedt ook een ervaring ten aanzien van samenwerking, wat je zelf wel of niet prettig vindt en hoe je jezelf ten opzichte van anderen opstelt.
9

De opdracht is gemaakt in de context van een opleiding om begaafde leerlingen meer uitdagingen te bieden. Wat mis jij in de opdracht nog?

Zie hier enkele elementen in het plaatje ter inspiratie voor je antwoord
question image
10

Als het goed is heb je sommige dingen in deze opdracht "lastig" of "ingewikkeld" of "ongemakkelijk" ervaren. Dat was de bedoeling. Kun je één moment beschrijven in de afgelopen weken waarbij jij het lastig vond?

Ben zo precies mogelijk wát in jezelf het ongemak creëerde. Wat riep dat op (gedrag van een ander? je eigen aanpak? je gevoel? iets anders?). Welke aanpak koos je. Was die aanpak effectief? Had je een andere keuze kunnen maken? Wat zou je een volgende keer doen?
question image
11

De opdracht is gemaakt in de context van een opleiding om begaafde leerlingen meer uitdagingen te bieden. wat mag er van jou weggelaten worden? En waarom?

12

Op welke manier kan deze opdracht worden aangepast, zodat hij interessanter wordt?

Denk hierbij ook aan de verschillende vormen van intelligentie.
question image
13

Benoem het eerste dat bij je opkomt dat je bijblijft, naar aanleiding van deze opdracht

14

De opdracht werkt met Teams, in een groep, via magister, etc. Is er één tool, platform of werkvorm die jij het fijnst vindt? Misschien een ander vak dat een goed voorbeeld heeft?

15

Binnen het onderwijs is er steeds de discussie of er punten gegeven moeten worden. Voor mij ook een dilemma. Wat denk jij erover:

Kies één of meer antwoorden
16

De opdracht wordt beoordeeld aan de hand van een beoordelingsformulier dat vooraf in Teams is gedeeld. Is dat een duidelijke manier om aan te geven wat er wordt verwacht?

Kies één of meer antwoorden
17

Is er nog iets dat je mij wilt meegeven?