.

Onderzoek naar Ergonomisch en Haptonomisch Werken in de Zorg

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
ergonomisch werken.
1

In hoeverre ben je bekend met ergonomisch werken?

Geef aan in hoeverre je bekend bent met ergonomisch werken op een schaal van 1-5.
2

Hoe vaak ervaar je fysieke klachten na het uitvoeren van je werk als gevolg van het niet ergonomisch en haptonomisch werken?

Geef aan hoe vaak je fysieke klachten ervaart op een schaal van 1-5.
3

In hoeverre wordt er binnen de organisatie aandacht besteed aan ergonomisch werken?

Geef aan in hoeverre er binnen de organisatie aandacht wordt besteed aan ergonomisch werken op een schaal van 1-5.
4

Ben je bekend met haptonomisch werken en hoe wordt dit toegepast binnen de organisatie?

Geef een korte toelichting op je bekendheid met haptonomisch werken en hoe dit wordt toegepast binnen de organisatie.
5

Vind je dat ergonomisch werken verbeterd kan worden binnen de organisatie? Zo ja, hoe?

Geef jouw mening over hoe ergonomisch werken verbeterd kan worden binnen de organisatie.
6

Zou je graag training krijgen over ergonomisch en haptonomisch werken?

Geef aan of je interesse hebt in training over ergonomisch en haptonomisch werken.
7

Hoe belangrijk vind je het om ergonomisch te werken voor je eigen gezondheid?

Geef aan hoe belangrijk je het vindt om ergonomisch te werken op een schaal van 1-5.
8

Ervaar je stress tijdens je werk en denk je dat ergonomisch werken dit zou kunnen verminderen?

Geef aan of je stress ervaart tijdens je werk en of ergonomisch werken dit zou kunnen verminderen.
9

Heb je suggesties om de werkomgeving meer ergonomisch in te richten?

Geef eventuele suggesties die je hebt om de werkomgeving meer ergonomisch in te richten.
10

Wat motiveert jou om ergonomisch en haptonomisch te werken?

Geef aan wat jou motiveert om ergonomisch en haptonomisch te werken in je huidige functie.