Powered by

Strategia Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2030

Szanowni Państwo,

W związku z przygotowaniem Strategii Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2030, zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety.

Powstająca obecnie Strategia będzie podstawowym instrumentem długofalowego zarządzania Miastem i określi strategiczne kierunki jego rozwoju w perspektywie następnych dziesięciu lat.

Ankieta jest anonimowa. Państwa opinie i uwagi, wyrażone przy jej pomocy, posłużą do zaplanowania działań niezbędnych do rozwoju naszego Miasta!

Dziękujemy Państwu za udział w zbieraniu danych!

Rozpocznij ankietę teraz