Dotazník EKC IV.B 2022/2023

Dobrý deň, milí maturanti,


tak, ako ste sa snažili aj Vy pochopiť učivu z vyučovacieho predmetu EKC čo najlepšie, aj ja ako učiteľ som sa snažila Vás naučiť všetko potrebné. Myslím, že snaha bola na oboch stranách.


Prosím venujte svoj čas na vyplnenie dotazníka, aby som od Vás mala spätnú väzbu a poučila sa možno z niektorých svojich chýb a mohla tak lepšie odovzdať učivo žiakom do budúcna.


Ďakujem.


Černegová

Spustiť dotazník