.

Scriptie: oriëntatiepunten ten aanzien van online oplichting

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
1

Heeft u wel eens een zaak behandeld ten aanzien van online oplichting? Denk hierbij aan bijvoorbeeld phishing of whatsappfraude.

Kies één antwoord
2

Heeft u tijdens het behandelen van een oplichtingszaak behoefte gehad aan een oriëntatiepunt ten aanzien van online oplichting?

Kies één antwoord
3

Kunt u toelichten waarom u wel of niet behoefte heeft aan een oriëntatiepunt ten aanzien van online oplichting?

4

Op welke manier zou volgens u het oriëntatiepunt ten aanzien van online oplichting moeten worden vormgegeven?

5

Op dit moment is er geen oriëntatiepunt ten aanzien van (online) oplichting. Wat gebruikt u als uitgangspunt voor het bepalen van de straf?

6

Stelling: bij het bestraffen van online oplichting maakt het aantal getroffen slachtoffers een verschil bij de op te leggen straf.

Kies één antwoord
7

Vindt u dat bij het bepalen van het aantal slachtoffers ook de slachtoffers van een poging tot oplichting meegewogen moeten worden bij het bepalen van de strafhoogte?

Zou u uw antwoord kort willen toelichten?
8

Vanaf welk aantal slachtoffers vindt u dat er een hogere straf (denk aan een maximale taakstraf) passend zou zijn?

Kies één antwoord
9

Bij het bestraffen van (online) oplichting is de periode (duur van de oplichting) relevant bij het bepalen van de hoogte van de straf.

Kies één antwoord
10

Hoe zwaar weegt het benadelingsbedrag mee bij het bepalen van de straf?

Kies één antwoord
11

De volgende omstandigheden wegen in strafverzwarende zin mee bij online oplichting:

Kies één of meer antwoorden
12

De volgende omstandigheden wegen in straf verminderende zin mee:

Kies één of meer antwoorden
13

In een online oplichtingszaak worden vaak de feiten computervredebreuk, diefstal en af en toe witwassen ten laste gelegd. In hoeverre wegen die feiten mee voor een uiteindelijke strafbepaling?

14

Heeft u nog toevoegingen of opmerkingen of anderszins waar bij het bepalen van een oriëntatiepunt rekening mee gehouden zou moeten worden?

15

Zou ik nader contact met u mogen opnemen voor een eventuele aanvullende visie over het onderwerp? Als u hiervoor open staat dan kan u hier uw e-mailadres invullen.

Schrijf een e-mail in het juiste formaat

Bedankt dat u de tijd heeft genomen om mijn enquête in te vullen, dit zal mij erg helpen.