Tevredenheidsonderzoek 40UP dansfeesten

Geachte mevrouw / heer,

40UP doet zijn best om de bezoekers van de dansfeesten een onvergetelijke ervaring mee te geven. Via deze enquête willen we in kaart brengen hoe tevreden u bent met onze dansfeesten. 40UP gebruikt de resultaten om nog beter in te spelen op uw wensen.

De enquête duurt gemiddeld 8 minuten en het is belangrijk dat de enquête wordt ingevuld door mensen die minimaal één keer een 40UP dansfeest hebben bezocht.

Deze enquête maakt onderdeel uit van mijn afstudeerproject aan de afdeling Media en Entertainment management van Hogeschool InHolland. Omdat uw mening voor mijn afstuderen erg belangrijk is, hoop ik dat u aan deze enquête mee wilt doen.

Uw gegevens behandelen we vertrouwelijk en gebruiken we niet voor het versturen van reclame. Na afronding van het onderzoek worden uw gegevens vernietigd.

LET OP, de enquête heeft betrekking op de 40UP dansfeesten en niet op de 40UP festivals.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Vivian Affourtit

* ONDER DE MENSEN DIE DE ENQUÊTE INVULLEN, VERLOTEN WE 8 x 2 KAARTEN VOOR EEN 40UP DANSFEEST IN ZIJN OF HAAR BUURT *

1 Kunt u aangeven hoe goed u de 40UP dansfeesten vindt aansluiten bij uw behoefte er echt even uit te zijn?
Vereist antwoord

Bij de volgende vraag willen we een beeld krijgen over het belang van bepaalde aspecten bij de beoordeling van dansfeesten in het algemeen.

2 Hoe belangrijk vindt u de volgende aspecten als u van plan bent naar een dansfeest (40UP of een ander feest) te gaan?
Vereist antwoord

Zeer belangrijk
Belangrijk
Neutraal
Onbelangrijk
Zeer onbelangrijk
Het programma (DJ's en muzieksoort)
De catering
De prijzen
De locatie
Bereikbaarheid van de locatie
De faciliteiten (o.a. toiletten, bars, garderobe)
Hygiëne en netheid
Veiligheidsgevoel
Informatie over het dansfeest (promotie en programma)

De volgende vragen gaan over uw tevredenheid met de 40UP dansfeesten.

HET IS BELANGRIJK DAT U DE VRAGEN INVULT AAN DE HAND VAN UW ERVARING MET HET 40UP DANSFEEST DAT U HET LAATSTE HEEFT BEZOCHT!

3 Hoe vaak heeft u de 40UP dansfeesten al bezocht?
Vereist antwoord

4 Welke locaties heeft u bezocht? (Max. drie locaties opschrijven indien mogelijk).

250 tekens resterend

5 Wat was uw laatst bezochte 40UP dansfeest? (locatie en plaats)
Vereist antwoord

250 tekens resterend

Voor alle volgende vragen zijn wij geïnteresseerd in uw oordeel over uw laatste bezochte 40UP dansfeest. Wij noemen achtereenvolgens een aantal aspecten. Kunt u aangegeven hoe tevreden u over dit onderdeel was?

6 HET PROGRAMMA. Geef een score voor de volgende aspecten:
Vereist antwoord

Zeer tevreden
Tevreden
Neutraal
Ontevreden
Zeer ontevreden
De DJ's die optraden
De variatie in DJ's
De variatie in muzieksoort
De begintijd van de 40UP dansfeesten
De eindtijd van de 40UP dansfeesten

7 DE CATERING. Geef een score voor de volgende aspecten:
Vereist antwoord

Zeer tevreden
Tevreden
Neutraal
Ontevreden
Zeer ontevreden
Het aanbod aan consumpties
Het aantal bars waar drinken gehaald kan worden
De service aan de bar

8 DE PRIJSSTELLING. Geef een score voor de volgende aspecten:
Vereist antwoord

Zeer tevreden
Tevreden
Neutraal
Ontevreden
Zeer ontevreden
De toegangsprijs van het 40UP dansfeest
De prijzen van de consumpties
De prijs van de garderobe/ toiletten

9 DE FACILITEITEN. Geef een score voor de volgende aspecten:
Vereist antwoord

Zeer tevreden
Tevreden
Neutraal
Ontevreden
Zeer ontevreden
Geluidskwaliteit van de muziek
Geluidsniveau van de muziek
De videoschermen met bewegende beelden
De toiletvoorzieningen
De garderobe
De hygiëne van het gebouw (toiletten, bar en de zaal)
De controle van de bewaker bij binnenkomst
De bewaking tijdens de dansfeesten

10 DE LOCATIE. Geef een score voor de volgende aspecten:
Vereist antwoord

Zeer tevreden
Tevreden
Neutraal
Ontevreden
Zeer ontevreden
De bereikbaarheid van de locatie
De aankleding van het gebouw
De sfeer die de locatie uitstraalde (het gebouw en de directe omgeving)

11 Als bij de vragen 4 t/m 8 één of meerdere scores onvoldoende zijn aangegeven, welke suggesties heeft u dan om ons dansfeest beter te laten aansluiten bij uw wensen?

250 tekens resterend

12 DE PROMOTIE. Geef een score voor de volgende aspecten:
Vereist antwoord

Zeer tevreden
Tevreden
Neutraal
Ontevreden
Zeer ontevreden
De manier waarop u informatie krijgt
De volledigheid van de informatie

13 Via welke promotiekanalen bent u op de hoogte gebracht van de 40UP dansfeesten?
Vereist antwoord

14 Als u vindt dat onze promotie verbeterd moet worden, kunt u dan aangeven hoe dit volgens u beter kan?

250 tekens resterend

Hierna volgen een aantal algemene vragen.

Het is nog steeds belangrijk dat u de vragen invult aan de hand van uw ervaring met het 40UP dansfeest die u het laatste bezocht heeft.

15 Met welk vervoermiddel bent u de laatste keer naar het 40UP dansfeest gekomen?
Vereist antwoord

16 In welk gezelschap was u toen u de laatste keer een 40UP dansfeest bezocht?
Vereist antwoord

17 Bent u bekenden tegengekomen op het 40UP dansfeest?
Vereist antwoord

18 Heeft u toen met nieuwe mensen kennis gemaakt?
Vereist antwoord

19 Hoe waarschijnlijk is het dat u de 40UP dansfeesten aanbeveelt aan andere mensen die u kent? 1 ster = ‘totaal niet’ en 10 sterren = ‘zeker wel’
Vereist antwoord

0/10

20 Zijn er zaken waaraan u zich heeft gestoord en die afbreuk hebben gedaan aan uw plezier?

1500 tekens resterend

Tot slot nog enkele vragen die belangrijk zijn om de resultaten goed te kunnen analyseren.

21 Wat is uw geslacht?
Vereist antwoord

22 Tot welke leeftijdscategorie behoort u?
Vereist antwoord

23 Wat is uw hoogst genoten schoolopleiding?
Vereist antwoord

24 Wat is uw postcode? (alleen cijfer)
Vereist antwoord

250 tekens resterend

Bedankt voor het invullen van de enquête!

Als u kans wilt maken op twee vrijkaarten voor een 40UP dansfeest bij u in de buurt, dan kunt u hieronder uw e-mailadres invullen.

* Uw e-mailadres wordt niet gebruikt voor reclame *

25 Uw e-mailadres:

250 tekens resterend