.

Kwestionariusz informacji zwrotnej od pracowników

Szanowny Panie / Szanowna Pani, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.

Zabezpieczony
1

Jak bardzo jesteś zadowolony/a z pracy w naszej firmie?

Proszę wybrać jedną z opcji.
2

Jakie zmiany w firmie byś docenił/a najbardziej?

Proszę wybrać jedną z wymienionych możliwości lub opisz swoją odpowiedź w polu tekstowym.
3

Jak oceniasz swoje warunki pracy?

Proszę ocenić w skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza bardzo słabo, a 10 bardzo dobrze.
4

Czy masz możliwość rozwijania się zawodowo w naszej firmie?

Proszę wyrazić swoją opinię w polu odpowiedzi tekstowej.
5

Jak oceniasz relacje z kolegami i przełożonymi?

Proszę ocenić w skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza bardzo źle, a 10 bardzo dobrze.
6

Czy widzisz możliwość wprowadzenia dodatkowych benefitów dla pracowników?

Proszę wyrazić swoją opinię w polu odpowiedzi tekstowej.
7

Czy czujesz się doceniony/a za swoją pracę?

Proszę wybrać jedną z opcji.
8

Na ile oceniasz efektywność komunikacji w firmie?

Proszę ocenić w skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza bardzo słabo, a 10 bardzo dobrze.
9

Jakie dodatkowe benefity czy premie motywacyjne byłyby dla Ciebie istotne?

Proszę wybrać jedną z wymienionych możliwości lub opisz swoją odpowiedź w polu tekstowym.
10

Co według Ciebie mogłoby zostać poprawione w firmie, aby zwiększyć zadowolenie z pracy?

Proszę wyrazić swoją opinię w polu odpowiedzi tekstowej.