UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

ANKIETA BADAWCZA NA TEMAT ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Orla!

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która pomoże w opracowaniu Diagnozy potrzeb oraz oceny problemu przemocy w rodzinie na terenie gminy Orla. Aby opracować niniejszą diagnozę potrzebna jest współpraca całej społeczności Gminy. Prosimy o poważne potraktowanie ankiety i przemyślane odpowiedzi na zawarte w niej pytania.

Ankieta ma charakter anonimowy i można ją pobrać ze strony www.orla.pl w aktualnościach wydrukować i wypełnić pisemnie lub komputerowo. Formularz ankiety dostępny jest również w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Orli.

Wypełnione ankiety prosimy składać do dnia 28 lutego 2018 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Orli, można również przesłać pocztą elektroniczną na adresy: gops@orla.pl

1 Czy czuje się Pan/Pani bezpiecznie na terenie naszej gminy?
Wymagana odpowiedź

2 Co wpłynęłoby na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa publicznego w naszej gminie? (Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
Wymagana odpowiedź

3 Czy zna Pan/Pani przypadki występowania przemocy w rodzinie na terenie gminy Orla?
Wymagana odpowiedź

4 Czy spotkał/a się Pan/Pani bezpośrednio ze zjawiskiem przemocy w rodzinie?
Wymagana odpowiedź

5 Co według Pana/Pani jest najczęstszą przyczyną przemocy w rodzinie? (Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
Wymagana odpowiedź

6 Jak Pana/Pani uważa, czy przemoc w rodzinie to sprawa prywatna, nikt nie powinien się wtrącać?
Wymagana odpowiedź

7 Czy wie Pan/Pani w jakich rodzinach najczęściej występuje przemoc? (Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
Wymagana odpowiedź

8 Jak Pan/Pani zdaniem powinna zachować się OFIARA przemocy w rodzinie?
Wymagana odpowiedź

9 Kto według Pana/Pani wiedzy jest najczęściej OFIARĄ przemocy w rodzinie?
Wymagana odpowiedź

10 Kto według Pana/Pani wiedzy jest najczęściej SPRAWCĄ przemocy w rodzinie?
Wymagana odpowiedź

11 Jakie formy przemocy według Pana/Pani mogą mieć miejsce w rodzinie? (Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
Wymagana odpowiedź

12 Skąd według Pana/Pani bierze się agresja w stosunku do członków rodziny? (Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
Wymagana odpowiedź

13 W jaki sposób zareagowałby/a Pan/Pani na przejaw przemocy w rodzinie? (Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
Wymagana odpowiedź

14 Czy słyszał/a Pan/Pani o Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym w Orli?
Wymagana odpowiedź

15 Czy wie Pan/Pani gdzie szukać pomocy w gminie Orla w przypadku doświadczenia przemocy?
Wymagana odpowiedź

16 Pana/Pani zdaniem na pomoc, jakich instytucji możne liczyć ofiara przemocy? (Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
Wymagana odpowiedź

17 Czy Pana/Pani zdaniem ofiary przemocy na terenie gminy Orla mogą liczyć na pomoc?
Wymagana odpowiedź

18 Co powinno się zmienić, by działania zmierzające do przeciwdziałania przemocy były bardziej skuteczne? (Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
Wymagana odpowiedź

19 Jakie działania byłyby najskuteczniejsze wobec osób doznających przemocy domowej? (Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
Wymagana odpowiedź

20 METRYCZKA: Płeć:
Wymagana odpowiedź

21 Wiek:
Wymagana odpowiedź

22 Wykształcenie:
Wymagana odpowiedź

23 Status zawodowy:
Wymagana odpowiedź

Dziękujemy za udział w ankiecie!