Spørreundersøkelse om sirkulær byggenæring

I forbindelse med en masteroppgave kartlegger vi på NMBU kunnskap og bruk av godkjennings- og sertifiseringskriterier for sirkulær byggenæring.


Kunne vi få 2-3 minutter av din tid til å svare på følgende spørsmål?


På forhånd takk!

Start undersøkelsen nå
Personopplysningsvern | Det er enkelt og gratis å lage en undersøkelse | © Survio 2023