Orientalismus

Dobrý den, touto cestou bych Vás chtěla požádat o vyplnění anonymního dotazníku, jehož data budou následně využita pro mou bakalářskou práci. 


Také chci požádat studenty University College Prague (UCP), aby tuto informaci uvedli na začátku dotazníku.

Spustit dotazník teď