Bakalářské práce " Přístup podnikatelů a představitelů mikro podniků a malých podniků k řízení rizika"

Vážená paní, vážený pane,


mé jméno je David Pluskal, studuji ekonomicko-manažerská studia na Univerzitě Palackého v Olomouci a obracím se na Vás s žádostí o účast ve výzkumu pro účely bakalářské práce, která nese název: Přístup podnikatelů a představitelů mikro podniků a malých podniků k řízení rizika


Tato práce má za cíl získat hlubší porozumění vnímání rizika a krize. Zaměřuje se na otázky implementace krizového řízení, používané nástroje k řízení rizika, předchozí zkušenosti s riziky a krizemi a mnoho dalšího. Získané odpovědi umožní identifikovat klíčové trendy a přístupy, které mohou přispět k lepšímu vnímání této oblasti a efektivnějšímu řízení rizik.


Vaše zapojení je klíčové pro úspěch tohoto výzkumu, a proto Vás srdečně vyzývám k vyplnění dotazníku, který Vám zabere cca 10-15 minut času.


Dotazník zůstane anonymní, pokud neposkytnete ve výzkumu své identifikační číslo (IČO). Výsledky výzkumu budou anonymizovány a Vaše osobní údaje nebudou spojeny s žádnými konkrétními odpověďmi či informacemi. Uchovávány budou pouze pod číselným kódem a v souladu s platným zákonem České republiky č. 101/2000 o ochraně osobních údajů v informačních systémech.

Informace, které budou získány prostřednictvím dotazníků, budou použity výhradně pro účely bakalářské práce.


V případě jakýchkoliv dotazů mě prosím neváhejte kontaktovat na email: plusda02@upol.cz

Spustit dotazník teď