Sociální potřeby osamocených rodičů

Vážená paní, Vážený pane,

jmenuji se Sára Matoušková a jsem studentkou 1. ročníku magisterského studia na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde studuji obor Management sociální práce v organizacích.

Obracím se na Vás s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku, který je určen pro výzkum v rámci seminární práce. Cílem výzkumu je identifikovat sociální potřeby osamocených rodičů. Výsledky, které získám z Vašich odpovědí napomohou k poznání problematiky, kterou se seminární práce zabývá.

Dotazník se skládá z 9 otázek. Jeho vyplnění by Vám nemělo zabrat více než 10 minut.

Z účasti na výzkumu pro Vás nevyplývají žádná rizika. Účast na výzkumu je zcela anonymní a dobrovolná. Všechny informace, které mi poskytnete budou využití pouze pro účely této práce. Všechny osobní údaje budou v rámci výzkumu zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Vyplněním a odesláním dotazníku udáváte souhlas s účastí ve výzkumu.

Předem děkuji za Vaši spolupráci, čas a ochotu při vyplňování dotazníku.

Bc. Sára Matoušková.

Spustit dotazník teď