Sociálna práca očami študentmi stredných škôl

Milí študenti, som študentou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v odbore Sociálna práca. V rámci mojej bakalárskej práce spracúvam tému "Sociálna práca očami študentmi stredných škôl". Chcela by som Vás poprosiť o vyplnenie krátkeho dotazníka, ktorý Vám zaberie pár minút. Dotazník je anonymný a vyplnením dávate súhlas na spracovanie odpovedí.

Ďakujem za Váš čas.

Spustiť dotazník