.

Interculturele communicatie

Deze enquête richt zich op jouw ervaringen als het gaat om interculturele communicatie over het onderwerp seksualiteit en intimiteit. Met dit onderzoek willen we ervoor zorgen dat docenten en school maatschappelijk werkers effectiever en respectvoller kunnen omgaan met culturele differentiaties. 


Het invullen van enquête duurt maximaal 5 minuten en de antwoorden zijn anoniem. Bedankt voor de bijdrage!

Beveiligd
1

Wat is jouw geslacht?

Kies één of meer antwoorden
2

Hoe oud ben je?

3

Wat is jouw culturele achtergrond?

4

Op een schaal van 1 tot 10, hoe comfortabel voel jij je bij het bespreken van seksualiteit en intimiteit op school?

Gebruik alleen cijfers
5

Heb je ooit deelgenomen op school aan seksuele voorlichting?

Kies één of meer antwoorden
6

Hoe goed vind je dat docenten en schoolmaatschappelijk werkers jouw culturele waarden en overtuigingen respecteren als het gaat om seksualiteit en intimiteit? (Schaal van 1-10)

Gebruik alleen cijfers
7

Zijn er onderwerpen die je mist in de huidige voorlichting op school die belangrijk zijn voor jouw culturele achtergrond?

8

Hoe toegankelijk vind je docenten en schoolmaatschappelijk werkers om mee te praten over seksualiteit en intimiteit? (Schaal van 1-10)

Gebruik alleen cijfers
9

In hoeverre voel je dat je privacy wordt gerespecteerd wanneer je met hen over deze onderwerpen praat? (Schaal van 1-10)

Gebruik alleen cijfers
10

Heb je het gevoel dat je culturele achtergrond invloed heeft op hoe je informatie over seksualiteit en intimiteit ontvangt en verwerkt?

Kies één of meer antwoorden
11

Zo ja, kun je een voorbeeld geven van een situatie waarin je culturele achtergrond een rol speelde?

12

Hoe kunnen docenten en schoolmaatschappelijk werkers beter rekening houden met jouw culturele achtergrond bij het bespreken van seksualiteit en intimiteit?

13

Welke vormen van ondersteuning zou je graag zien op school om beter over seksualiteit en intimiteit te kunnen praten? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Kies één of meer antwoorden
14

Wat vind je dat er goed gaat in de manier waarop seksualiteit en intimiteit op school worden besproken?

15

Wat zou er beter kunnen?

16

Opmerkingen?