.

Vrijwilligers HAVO

Geachte heer/mevrouw, bedankt dat u een paar minuten de tijd neemt om deze enquête in te vullen  

Beveiligd
1

Wat is uw geslacht

Kies één antwoord
2

Wat is uw leeftijd?

Kies één antwoord
3

Hoelang bent u al betrokken bij de club?

Kies één antwoord
4

Wat is uw rol binnen de vereniging

Kies één of meer antwoorden
5

Indien hieboven aangegeven 'vijwilliger'; wat is uw functie als vrijwilliger binnen de club?

6

Heeft u weleens vrijwilligerswerk verricht voor de club

Kies één antwoord
7

Indien u vrijwilliger bent, wat zijn hiervoor uw beweegredenen?

8

Indien u geen vrijwilliger bent; wat is hiervoor de reden?

9

Wat zou voor u een reden zijn om wel vrijwilligerswerk te doen

Kies één of meer antwoorden
10

Op schaal 1-5; hoe bereid bent u nu om vrijwilligerswerk te doen?

11

Op schaal 1-5; hoe bereid zal u zijn vrijwilligerswerk te doen als de bij vraag 9 genoemde reden werkelijkheid zal zijn?

12

Hoe tevreden bent u over de faciliteiten binnen de club?

13

Hoe tevreden bent u over de openingstijden van de club/kantine?

14

Hoe tevreden bent u over de vrijwilligerscoördinatie binnen de club

15

Heeft u verder nog opmerkingen of suggesties?