.

Zkušenost s psychology/psychiatry

Děkuji, že jste si našli čas vyplnit tento dotazník. Vše je anonymní! 

Secured
1

Jsem:

Select one answer
2

Jsem:

Select one answer
3

Jsem:

Select one answer
4

Navštívili jste někdy psychologa/psychiatra?

Select one answer
5

Máte nějaké zkušenosti s psychologem/psychiatrem?

Select one answer
6

Víte jaký je rozdíl mezi psychologem a psychiatrem?

Select one answer
7

Myslíte si, že je dobrá preventivní návštěva u psychologa/psychiatra?

Select one answer
8

Byli byste/Jste schopni se svěrit psychologovi/psychiatrovi na prvním setkání?

Select one answer
9

Zaplatili byste za jedno setkání s psychologem/psychiatremvíce jak 1000kč?

Select one answer
10

Oceňujete u odborníka anonnymitu (pokud jste nezletilí, řekne zákonému zástupci, jen to co považujete za vhodné)? Odpoveď zdůvodněte.

11

Je podle vás správné, že pokud by jste chtěli spáchat sebevraždu nebo se sebepoškozovat, je odborník povinen říct to v nezletilosti zákonému zástupci? Odpověď zdůvodněte.

Created in Survio