Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Distanční (domácí) výuka u nás doma

Sběr odpovědí byl ukončen.

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Který ročník školy navštěvuje Váš syn/Vaše dcera?
Povinná odpověď

Zbývá 100 znaků

Kolik času denně tráví při distanční výuce Vaše dítě nad úkoly?
Povinná odpověď

Připadá vám množství zadaných úkolů
Povinná odpověď

Zvládne vaše dítě úkoly vypracovat samo?
Povinná odpověď

Pracuje Vaše dítě pravidelně?
Povinná odpověď

Jak se Vám daří propojit Váš čas (práce, domácí práce zájmy aj.) s domácí výukou dětí?
Povinná odpověď

Zbývá 100 znaků

Jaká forma zadávání úkolů vám i dětem vyhovovala?
Povinná odpověď

ANO
spíše ANO
spíše NE
NE
pomocí emailu
pomocí iškoly
WhatsAppem
Další možnost ....

Jaký typ výukového obsahu byl pro Vaše dítě srozumitelný? Vybraný typ oznámkujte.
Povinná odpověď

1
2
3
4
5
učebnice a pracovní sešity, podle kterých se žáci učí
oskenované materiály
e-knihy, specializované stránky s učivem
výuková videa na youtube
e-knihy nakladatelství Fraus, Taktik, Nová škola aj.
online encyklopedie a přehledy učiva
weby určené k procvičování látky
Další možnost

Dostává vaše dítě od vyučujících zpětnou vazbu k vypracovaným úkolům?
Povinná odpověď

Sem vepište prosím své postřehy, nápady, zklamání, nesnadný přístup k online výuce (nebyl počítač, připojení aj.), volba raději tradičních forem jako jsou pracovní listy. Jak se děti cítily po celou dobu distance, co jim chybělo, nechybělo. Rádi bychom se připravili na další školní rok a případnou krizí ....
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků