Powered by

Projektové řízení (projektový management)

Termín: 18.5.2022

Lektor: Ing. Jan Duba

Obsah: metodika řízení projektů a struktura souvisejících činností - procesní a projektový přístup, odlišné přístupy k projektu, fáze projektu, záměr projektu a zahájení, plánování projektu, organizační a obsahová struktura projektu - úloha řídícího výboru, projektové role - projektový tým, rozsah projektu a jeho velikost, řízení kvality projektu, rozpočet, řízení rizik, operativní řízení projektu a řízení změn, komunikace, ukončení projektu a jeho vyhodnocení

Vazba na kritéria zlepšování v Metodickém pokynu:

průřezové téma vhodné pro přístup k realizaci Metodického pokynu jako celku, k jednotlivým kritériím i k jiným tématům řešení v rámci úřadů


SPUSTIT PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ