.

Enquête Zelfredzaamheid in de Thuiszorg: Medewerkersperspectieven

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
1

Wat zijn volgens jou de belangrijkste aspecten van zelfredzaamheid in de thuiszorg

2

Vind jij als thuiszorgmedewerker, dat er voldoende nadruk wordt gelegd op zelfredzaamheid in de huidige zorg?

Kies één of meer antwoorden
3

Heb je behoefte aan meer training of ondersteuning om zelfredzaamheid bij cliënten te bevorderen?

Kies één of meer antwoorden
4

Zijn er bepaalde obstakels of uitdagingen die je ziet bij het bevorderen van zelfredzaamheid in de thuiszorg? Zo ja, welke?

5

Hoe zou je de communicatie tussen zorgverleners en cliënten kunnen verbeteren om zelfredzaamheid te stimuleren?

6

Ben je van mening dat zelfredzaamheid een centrale focus is in het team waarin je werkt?

Kies één of meer antwoorden
7

Vind je dat er een goede samenwerking is tussen collega's als het gaat om het bespreken en bevorderen van zelfredzaamheid bij cliënten?

Kies één of meer antwoorden
8

Hoe reageer jij als zorgmedewerker op een situatie waarin een cliënt passief gedrag vertoont wat betreft zelfredzaamheid?

9

Zou je als zorgmedewerker blijven streven naar het bevorderen van zelfredzaamheid, zelfs als een cliënt aangeeft hier geen behoefte aan te hebben? (Met uitzondering van terminale cliënten)

Kies één of meer antwoorden