Problematika školských pravidiel

Dobrý deň,


Venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu dotazníka, ktorý mi pomôže pri písaní sočky. ĎakujemSpustiť dotazník