.

GJS Voetbalvereniging Gorinchem

Hoi GJS-er! We willen graag met elkaar aan de slag om het merk en de positionering van GJS aan te scherpen. We gaan daarbij op zoek naar de eigenheid van onze voetbalvereniging en de meest onderscheidende kwaliteiten. Hiervoor hebben we jouw hulp nodig! Mogen we een paar minuutjes van je tijd vragen? 

Beveiligd
Hoi GJS-er! We willen graag met elkaar aan de slag om het merk en de positionering van GJS aan te scherpen. We gaan daarbij op zoek naar de eigenheid van onze voetbalvereniging en de meest onderscheidende kwaliteiten. Hiervoor hebben we jouw hulp nodig! Mogen we een paar minuutjes van je tijd vragen?
1

Waarom heb je voor GJS gekozen als voetbalvereniging?

Dit kan zijn voor jezelf en/of gezinslid
2

Wat motiveert je om je tijd als vrijwilliger aan GJS te besteden?

3

Wat is volgens jou de kracht van GJS?

4

Welke 3 woorden komen in je op als je aan GJS denkt?

5

Waarin onderscheidt GJS zich van andere voetbalverenigingen in de regio?

6

Als GJS een auto zou zijn... Welk merk past het best bij GJS?

Kies één antwoord
7

Welke 5 waarden passen het best bij het karakter / de eigenheid van GJS?

Kies 5 waarden
8

Wat zijn de 5 belangrijkste positieve kenmerken van GJS als voetbalvereniging?

Kies 5 kenmerken
9

Herken je deze negatieve kenmerken voor GJS?

Kies één antwoord in elke rij
10

Welke activiteiten of initiatieven van GJS vind je het meest waardevol?

Graag ook toelichten waarom
11

Wat zou GJS kunnen verbeteren om aantrekkelijker te worden als voetbalvereniging?

12

Tot slot: wat zou volgens jou de focus moeten zijn voor de toekomst van GJS?