Problematika očkovania zdravotníckych pracovníkov vo vybraných zdravotníckych zariadeniach

Vážené kolegyne/kolegovia,

dovoľujem si Vás požiadať o vyplnenie anonymného dotazníka, ktorý pozostáva z 18 otázok s voľbou jednej alebo pri označení „možnosť označiť viac odpovedí“ s voľbou viacerých odpovedí a je zameraná na problematiku očkovania zdravotníckych pracovníkov.

Uvedený dotazník je súčasťou mojej rigoróznej práce s názvom - ,,Problematika očkovania zdravotníckych pracovníkov vo vybraných zdravotníckych zariadeniachˮ 

Výsledky budú použité v praktickej časti tejto rigoróznej práce.

Ďakujem za Vašu ochotu a čas


Spustiť dotazník