.

Preferencie študentov vo vzťahu k spôsobe prípravy do školy

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Ako často sa učíte na testy?

Vyberte jednu možnosť.
2

Hodnoťte efektivitu vašej súčasnej metódy učenia od 1 do 10.

Vyberte hodnotu od 1 do 10, pričom 1 znamená veľmi neefektívne a 10 veľmi efektívne.
3

Aký je Váš obľúbený spôsob prípravy na testy?

Napíšte krátku odpoveď.
4

Koľko hodín denne venujete učeniu?

Napíšte počet hodín.
5

Vyberajte si podľa toho, čo vám najviac vyhovuje pri učení.

Vyberte všetky vhodné možnosti.
6

Ako sa cítite po skúške, pre ktorú ste sa učili?

Vyberte jednu možnosť.
7

Viete si najlepšie zapamätať informácie pomocou:

Vyberte jednu možnosť.
8

Máte stanovený pevný učebný plán, ktorého sa snažíte dodržiavať?

Vyberte jednu možnosť.
9

Akú úroveň stresu zažívate počas skúškového obdobia?

Vyberte jednu možnosť.
10

Čo vo vás vyvoláva najväčšiu motiváciu pri učení?

Napíšte krátku odpoveď.