Ankieta - praca magisterska

Szanowny Panie/Szanowna Pani,

Jestem studentką pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej  i w związku z prowadzonymi badaniami na temat roli zajęć technicznych w kształtowaniu umiejętności praktycznych i kompetencji twórczych dzieci w wieku wczesnoszkolnym, proszę o wypełnienie ankiety. Niniejsza ankieta służy poznaniu opinii i doświadczenia badanych nauczycieli.


Udział w ankiecie jest całkowicie anonimowy i dobrowolny. Wyniki zebrane w ramach tego badania zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych.

Dziękuję za wypełnienie ankiety.   


Rozpocznij ankietę teraz