Rozwój przedwcześnie urodzonego dziecka w wieku 5-6 lat

Szanowni Państwo,

Jestem studentką IV roku psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Sopocie. Chciałabym serdecznie zachęcić Państwa do wypełnienia poniższej ankiety, dzięki której zgromadzę informacje niezbędne do napisania pracy magisterskiej. Badanie dotyczy rozwoju przedwcześnie urodzonego dziecka w wieku 5-6 lat.

Wszelkie udzielone odpowiedzi będą traktowane jako poufne. Badanie jest całkowicie anonimowe z zachowaniem dobrowolności i będą wykorzystane tylko dla potrzeb mojej pracy. Jakiekolwiek publikacje powstałe w wyniku tej pracy będą reprezentować jedynie wyniki zbiorcze, na podstawie których nikt (włącznie z badaczami) nie będzie w stanie Państwa zidentyfikować. Proszę pamiętać, że udział w tym badaniu jest całkowicie dobrowolny.

Wypełnienie kwestionariusza zajmie Ci nie więcej niż 10 minut.

Dziękuję za poświęcony czas.

Rozpocznij ankietę teraz