UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

Odrzucenie rówieśnicze uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Szanowni Państwo,

Proszę o poświęcenie kilku minut na wypełnienie tego kwestionariusza. Jestem studentką III roku studiów I stopnia na kierunku pedagogiki o specjalności edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Jest to ankieta potrzebna do napisania pracy licencjackiej na temat „Psychospołeczne uwarunkowania odrzucenia rówieśniczego dzieci w młodszym wieku szkolnym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Będę bardzo wdzięczna jeżeli odpowiedzą Państwo na poniższe pytania. Ankieta jest skierowana do nauczycieli klas wczesnoszkolnych. Jest ona anonimowa, a informacje w niej zawarte wykorzystane zostaną tylko do celów naukowych na potrzeby mojej pracy. Uprzejmie proszę o prawdziwe i szczere odpowiedzi.

1 Czy w swojej pracy dydaktycznej spotkali się Państwo z odrzuceniem rówieśniczym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?
Wymagana odpowiedź

2 Czy w swojej pracy dydaktycznej spotkali się Państwo z sytuacją, w której uczniowie na przerwach nie chcieli się bawić z rówieśnikiem?
Wymagana odpowiedź

Tak
Nie
z niepełnosprawnością
z niedostosowaniem społecznym
z trudnościami w uczeniu się

3 Czy spotkali się Państwo z sytuacją, w której uczeń nie chciał usiąść w ławce z rówieśnikiem?
Wymagana odpowiedź

Tak
Nie
z niepełnosprawnością
z niedostosowaniem społecznym
z trudnościami w uczeniu się

4 Czy spotkali się Państwo z sytuacją, w której uczniowie wyśmiewali rówieśnika?
Wymagana odpowiedź

Tak
Nie
z niepełnosprawnością
z niedostosowaniem społecznym
z trudnościami w uczeniu się

5 Czy w Państwa pracy zawodowej wystąpiła sytuacja, w której uczniowie narzucali swoją wolę rówieśnikom z powodu?
Wymagana odpowiedź

Tak
Nie
trudności w uczeniu się
niepełnosprawności

6 Czy spotkali się Państwo z sytuacją, w której kilkoro uczniów ubliżało słownie rówieśnikowi?
Wymagana odpowiedź

Tak
Nie
z niepełnosprawnością
z niedostosowaniem społecznym
z trudnościami w uczeniu się

7 Czy w Państwa pracy dydaktycznej pojawiła się sytuacja, w której uczniowie celowo niszczyli przybory szkolne swoim kolegom i koleżankom?
Wymagana odpowiedź

Tak
Nie
z niepełnosprawnością
z niedostosowaniem społecznym
z trudnościami w uczeniu się

8 Czy spotkali się Państwo z sytuacją, w której uczniowie popychali lub bili ucznia?
Wymagana odpowiedź

Tak
Nie
z niepełnosprawnością
z niedostosowaniem społecznym
z trudnościami w uczeniu się

9 Z których powodów, podanych poniżej, dochodziło do zjawiska odrzucenia rówieśniczego ucznia ze specjalnymi potrzebami w Państwa pracy dydaktycznej? (Można zaznaczyć max 3 odpowiedzi.)

10 Proszę wskazać, w jakiej sytuacji zaobserwowali Państwo zjawisko odrzucenia uczniów?

z niepełnosprawnością
z niedostosowaniem społecznym
z trudnościami w uczeniu się
nie było takiej sytuacji
Podczas zabawy na przerwach był wyśmiewany
Podczas zabawy na przerwach był bity i popychany
Podczas zajęć nikt nie chciał usiąść w ławce
Podczas wypowiadania się na forum klasowym był ośmieszany
Podczas zabawy na przerwach nikt nie chciał rozmawiać z

11 Proszę opisać w jakiej sytuacji zaobserwowali Państwo zjawisko odrzucenia uczniów?

Pozostało 1500 znaków

12 W jaki sposób według Państwa, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej powinien przeciwdziałać występowaniu zjawiska odrzucenia rówieśniczego w klasie szkolnej? (Można zaznaczyć max 3 odpowiedzi.)
Wymagana odpowiedź

13 Jakie są Państwa propozycje odnośnie roli szkoły i nauczyciela w profilaktyce odrzucenia rówieśniczego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Pozostało 1500 znaków

14 Płeć
Wymagana odpowiedź

15 Stopień awansu zawodowego
Wymagana odpowiedź