Problematika přehřívání a podchlazování leteckých pístových motorů

Zdravím všechny milovníky letectví!

Pro svoji bakalářskou práci jsem vytvořila tento anonymní dotazník, který se skládá z 10 otázek spojených s problematikou přehřívání a podchlazování pístových motorů. 

V dotazníku je často psáno “stručně popište” v zájmu neodrazování Vás od vyplnění dotazníku až do konce, ale kdo má chuť, rozhodně se rozepsat může, bude to velice vítané. :-)

Jsem zvědavá na Vaše zkušenosti a výsledky tohoto dotazníku.

Děkuji Vám, že jste mi věnovali chvilku Vašeho času. 

Spustit dotazník teď