Diagnoza czynników chroniących i czynników ryzyka

Drogi Nauczycielu, Wychowawco!


Ankieta, o której wypełnienie zwracam się jest anonimowa, a jej wyniki wykorzystane zostaną wyłącznie w celu zdiagnozowania czynników chroniących i czynników ryzyka występujących w środowisku szkolnym ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z zażywaniem przez uczniów środków psychoaktywnych.

Proszę o przemyślane i szczere odpowiedzi.


Rozpocznij ankietę teraz