De samenwerking tussen de verschillende organisaties die betrokken zijn bij de zorg van het kind in Zwolle-Zuid..

Beste heer/mevrouw,

Voor mijn afstudeeronderzoek ben ik op zoek naar ouders/verzorgers van een kind (4-12 jaar) die wonen in Zwolle-Zuid en hun mening willen geven over de samenwerking tussen de verschillende organisaties die betrokken zijn bij de zorg van een kind.

Dit onderzoek wordt volledig anoniem uitgevoerd. Invullen duurt ongeveer ... minuten.

Alvast hartelijk bedankt!

Enquête starten