's-Gravenpolder - Behoeftenonderzoek christelijk reformatorische kinderopvang

Beste ouders, verzorgers,

Samen met De Koningin Julianaschool wil Elorah graag een beeld krijgen van uw wensen met betrekking tot kinderopvang in 's-Gravenpolder. Daarom is een behoeftepeiling opgesteld. 

Deze behoeftepeiling gaat over de volgende mogelijkheden voor kinderopvang:

- Peutergroep (dagdeel, voor kinderen van 2-4 jaar) 

- Buitenschoolse opvang (na schooltijd, voor kinderen van 4-12 jaar)

- Voorschoolse opvang (voor schooltijd, voor kinderen van 4-12 jaar)

Op de website van Elorah leest u meer over deze opvangvormen. Aan de had van dit behoeftenonderzoek wordt, in overleg met de school, bekeken welk aanbod er gestart wordt.

Heeft u vragen of opmerkingen over opvang in 's-Gravenpolder? Dan kunt u dit vermelden in de laatste vraag.

Let op: u kunt meedoen aan deze peiling tot 15 oktober 2023.

Via deze weg willen we u alvast bedanken voor de medewerking aan dit onderzoek.Enquête starten