.

ANKIETA EWALUACYJNA

Szanowny Panie / Szanowna Pani, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.

Zabezpieczony
Ankieta ewaluacyjna
1

Jakie jest Pana/Pani ogólne zadowolenie z placówki Uni -Terra mieszczącej się na ul. Piątkowskiej?

(1 gwiazdka = bardzo niskie zadowolenie / 5 gwiazdek = maksymalne zadowolenie)
2

Proszę napisać jakie ma Pan/Pani zdanie na temat placówki do której uczęszcza Pańskie dziecko?

3

Proszę napisać jakie ma Pan/Pani zdanie na temat edukacji w szkole Podstawowej Uni - Terra?

4

Proszę napisać jakie ma Pan/Pani zdanie na temat kontaktu z nauczycielami/terapeutami w Szkole Podstawowej Uni - Terra?

5

Proszę napisać czy ma Pan/Pani uwagi dotyczące funkcjonowania placówki?