Styrelseutvärdering Fabege 2023


På uppdrag av valberedningens ordförande, Göran Hellström ber vi dig fylla i denna enkät före den 6 december kl. 17:00.


Gradera dina svar från 1 till 5, där 1 står för "Instämmer inte" och 5 "Instämmer helt". Alternativet "Vet ej" finns också. 


Har du några frågor kontakta Anna Henricsson på telefon 0733 92 90 00 eller anna.henricsson@experiencematching.se.
Starta en Enkät Nu