Pátek

Dobrý den. Obracíme se na Vás s velmi důležitou prosbou o zapojení do průzkumu, který se týká života v Pátku. Vaše účast je velmi důležitá a poskytne jak nám, zástupcům Místní akční skupiny Mezilesí jako realizátorovi komunitních aktivit, tak i vedení Vaší obce cenné informace pro další rozvoj komunity, kde žijete. Dotazník je anonymní, nepodepisujte ho. Odpovědi budou zpracovány a analyzovány pouze pro účely průzkumu. Velmi důležitá je Vaše upřímnost a zodpovězení každé otázky. Při vyplňování se držte přesně pokynů u jednotlivých otázek. Termín ukončení dotazování je 6.7.2023. Dotazník je určen obyvatelům obce Pátek starším 15 let.

Spustit dotazník teď