.

Dotazník komunikační ostýchavosti

Vážení studenti,

v rámci své závěrečné práce na téma: Diagnostika komunikační ostýchavosti, bych Vás chtěla poprosit o vyplnění krátkého dotazníku. Tento dotazník je zcela anonymní. Získané informace budou použity pouze pro účel závěrečné práce.

Zabezpečeno
Dotazník se skládá z 20 výroků, kterými zjišťuji, jak se cítíte při komunikaci před ostatními. Označte stupeň, jak se ztotožňujete s každým výrokem. Reagujte prosím rychle, jen označte svůj první dojem.

Pohlaví:

Vyberte jednu odpověď

Věk:

Který ročník studujete:

Vyberte jednu odpověď

1. Když si povídám s člověkem, se kterým jsem se právě seznámil(a), cítím se nesvůj(á).

Vyberte jednu odpověď

2. Nemám strach, když hovořím před publikem.

Vyberte jednu odpověď

3. Rád (ráda) na schůzích vyjadřuji svoje názory.

Vyberte jednu odpověď

4. Těším se na příležitost hovořit před publikem.

Vyberte jednu odpověď

5. Když mám řečnit, cítím se celkem příjemně.

Vyberte jednu odpověď

6. Když něco vyprávím, stojím strnule a nepřirozeně.

Vyberte jednu odpověď

7. Cítím napětí a nervozitu, když mám diskutovat ve skupině lidí.

Vyberte jednu odpověď

8. I když hovořím plynule s přáteli, na pódiu se zadrhávám.

Vyberte jednu odpověď

9. Třesou se mi ruce, když mám vzít do ruky mikrofon při řečnění.

Vyberte jednu odpověď

10. Jak je to možné, vyhnu se tomu, abych před lidmi řečnil(a).

Vyberte jednu odpověď

11. Zdá se mi, že se vyjadřuji plynuleji než většina lidí.

Vyberte jednu odpověď

12. Mám strach a cítím napětí, když hovořím před publikem.

Vyberte jednu odpověď

13. Nit myšlenek se mi přetrhne, když hovořím na veřejnosti.

Vyberte jednu odpověď

14. Přestože cítím nervozitu před vystoupením, brzo se jí zbavím a vystoupení je pro mě zajímavým zážitkem.

Vyberte jednu odpověď

15. Když se bavím s lidmi, kteří zastávají vysoké postavení, pociťuji strach a napětí.

Vyberte jednu odpověď

16. Při projevu nerad(a) gestikuluji ani živě nevyužívám svůj hlas.

Vyberte jednu odpověď

17. Když řečním, cítím se uvolněně a příjemně.

Vyberte jednu odpověď

18. Cítím se sebevědomý(á), když mám odpovídat na otázku nebo vyjádřit svůj názor.

Vyberte jednu odpověď

19. Zprávu o tom, že mám přednést projev, přijímám s radostí.

Vyberte jednu odpověď

20. Rád(a) bych pronesl(a) řeč v televizním programu.

Vyberte jednu odpověď