Podpora zdraví NLZP v intenzivní péči

Vážené kolegyně, kolegové,


jmenuji se Edita Jurenková a jsem studentkou magisterského programu Organizace a řízení zdravotnických zařízení na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí na Labem. Zároveň jsem zaměstanacem Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakutlní nemocnice Praha.

Dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku, který je součástí výzkumné části mé diplomové práce s názvem Podpora zdraví nelékařských zdravotnických pracovníků v intenzivní péči. Dotazník je určen pro nelékařské zdravotnické pracovníky, kteří poskytují kompletní ošetřovatelskou péči u pacientů na lůžkových odděleních intenzivní péče (Všeobecné sestry, Zdravotničtí záchranáři)

Dotazník je anonymní osobou i oddělením.Děkuji Vám za spolupráci.

S přáním klidného dne


E. Jurenková

Spustit dotazník teď