ZPĚTNÁ VAZBA K PROCESU HODNOCENÍ DVI

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Vysvětlivka k hodnotící škále: 1=nejlepší, 4=nejhorší

Spustit dotazník teď